ANBI status

Naam en adres instelling

Stichting Voedselbank Stichtse Vecht
De Kwekerij 48
3601AZ Maarssen
06-30613429 
secretariaat@voedselbankstichtsevecht.nl


RSIN nummer

851892644


Doelstellingen

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen;
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Beleidsplan

De Voedselbank Stichtse Vecht is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Het beleid van de Voedselbank Houten is geheel in lijn met wat deze vereniging voorstaat: wekelijks een gratis voedselpakket verstrekken aan personen en gezinnen die daar volgens de landelijke financiële toekenningscriteria voor in aanmerking komen. Inzameling, opslag en verwerking van voedsel gebeurt volgens de regels van de NVWA. Het door de Algemene ledenvergadering van de Nederlandse Voedselbanken vastgestelde reglement is uitgangspunt voor en ligt ten grondslag aan ons beleid.


Bestuursfuncties

Dagelijks bestuur

VoorzitterJan
PenningmeesterRoger
SecretarisJeannette

Beloningsbeleid

Binnen de stichting wordt een groot aantal activiteiten en klussen uitgevoerd door een groot aantal mensen. De stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen mogelijkheid om tegenover deze inzet een financiële honorering te stellen. Alleen in bijzondere gevallen en na overleg met de overige leden van het Dagelijks Bestuur kan de penningmeester een vrijwilligersvergoeding verstrekken.


Actueel verslag uitgevoerde activiteiten / Financiële verantwoording

Met ingang van het jaarverslag 2018 zijn het jaarverslag en het financieel jaarverslag gecombineerd tot 1 document. Alle verslagen zijn te vinden via deze link.