Welkom bij Voedselbank Stichtse Vecht

Ook in Stichtse Vecht zijn er mensen die door allerlei omstandigheden zo ver onder het bestaansminimum terechtkomen dat er (tijdelijk) niet voldoende geld is voor voedsel. Wij helpen hen met een wekelijks voedselpakket én gaan zo voedselverspilling tegen.

GEFASEERDE HEROPENING VOEDSELBANK 22 MEI!


Op maandag 16 maart jl. besloten wij om onze voedselbank voorlopig te sluiten in verband met de uitbraak van het Corona-virus. Wij konden toen aan onze klanten supermarkt-cadeaukaarten geven waarmee zij alsnog boodschappen konden doen. Dit was mogelijk geworden door een geweldige reactie vanuit het publiek, particulieren, kerken, bedrijven en overige instellingen, op onze vraag om ondersteuning, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Inmiddels hebben wij aan onze klanten voor 9 weken deze cadeaukaarten kunnen aanreiken en u kunt begrijpen dat we niet onbeperkt zo kunnen doorgaan. Gelukkig lijkt het erop dat wij kleine stapjes kunnen gaan zetten in de richting van wat eens “normaal” was.

Hoewel wij ons realiseren dat wij nog maanden, zo niet langer geconfronteerd zullen worden met beperkende effecten van het corona-virus, hebben wij na grondige afweging en overleg besloten om de activiteiten van onze voedselbank in de komende weken gefaseerd weer op te starten. In de eerste fase worden voedselpakketten samengesteld, die - omdat deze pakketten in dit stadium vooral houdbare producten zullen bevatten - eventueel aangevuld worden met supermarkt cadeaukaarten. De eerste uitgifte van deze pakketten is vooralsnog gepland op 22 mei aanstaande en wij zullen alle betrokkenen tijdig laten weten hoe een en ander wordt georganiseerd.

In deze periode van gefaseerde opstart blijven wij de regels die ons vanuit Den Haag en het RIVM  bereiken zeer serieus nemen. Speciale aandacht zal er zijn voor het hanteren van de anderhalve meter afstand, blijven wij alert op het toepassen van de hygiëneregels en zullen wij de onderlinge contacten zoveel mogelijk beperken. Dit alles om een bijdrage te blijven leveren aan de beperking van het besmettingsgevaar. Het kopje koffie, het gezellige praatje en samenzijn, zoals wij dat gewend waren tijdens de 'normale uitgifte' moeten wij daarbij maar beschouwen als een stip op de horizon.

Op deze manier hopen wij weer een actievere rol te gaan spelen binnen onze gemeente en aldus een bijdrage te leveren in de ondersteuning van de allerarmsten onder ons. Daarbij rekenen we op uw begrip en medewerking.

Jan Dijkstra, voorzitter.

Aanmelden

Kom je iedere maand een stukje maand tekort? Lukt het niet de eindjes aan elkaar te knopen? Bij ons ben je welkom!

Klik hier voor de aanmeldcriteria

Help mee!

Bij de Voedselbank werken alleen vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Wilt u meehelpen? Graag!

Vacatures

Doneer!

Uw donatie helpt ons mensen te helpen!

Steunt u ons?

Contact

U kunt ons bereiken via mail of telefoon. Ook kunt u klachten bij ons kwijt.

Contactpagina

Oog voor Voedsel, Hart voor Mensen

Vanaf het moment dat de sluiting van onze voedselbank in verband met het Coronavirus bekend werd en daarmee onze oproep
Maandag 16 maart jl. heeft het bestuur van de Stichting Voedselbank Stichtse Vecht helaas het besluit moeten nemen om de activiteiten
Wederom heeft Het Goede Doel Maarssen in samenwerking met de Boni Maarssen voor de klanten van de Voedselbank gezorgd voor
Fujitsu in Maarssen heeft tijdens het kerstdiner gevraagd aan hun personeel 1 lang houdbaar product mee te nemen voor de

Onze sponsoren...

Hartelijk dank aan onze sponsormaatjes, leveranciers en mensen die dit jaar voedsel voor ons ingezameld hebben!