Kom ik in aanmerking voor een pakket?

Hoe wordt bepaald of je in aanmerking komt?

Belangrijk in de bepaling of iemand in aanmerking komt, is het leefgeld. Leefgeld is wat overblijft als vaste kosten (zie onder) van het inkomen zijn afgetrokken. U komt in aanmerking voor voedselhulp als het leefgeld lager is dan een door Voedselbanken Nederland opgestelde norm. De gezinssamenstelling bepaalt het criterium op basis van de bedragen in het volgende overzicht:

Per 17 september 2022 zijn de normbedragen als volgt vastgesteld:

Basisbedrag per huishouden: € 190,-
Basisbedrag per persoon: € 110,-

De nieuwe normbedragen per maand per huishouden worden dan bijvoorbeeld:

1 persoon € 300,–
2 personen € 410,–
3 personen € 520,– etc

Wat als je in aanmerking komt?

Als u in aanmerking denkt te komen voor voedselhulp, dan kun u zich aanmelden via het aanmeldformulier. Vrijwilligers van het intaketeam zullen de aanvraag bekijken en financiële situatie beoordelen. Hierbij zullen de wettelijke regels rond privacy worden nageleefd.

Als uw huishouden in aanmerking komt en de wekelijkse voedselhulp is gestart, zal periodiek worden getoetst of de hulp nog steeds nodig is.


De vaste kosten

Het gaat hierbij om de werkelijk gemaakte (vaste) uitgaven van uw huishouden, d.w.z. de uitgaven zoals ze op de bankafschriften staan. Er geldt een maximum per categorie. Deze maximale normbedragen zijn vastgesteld door het NIBUD, waar men heeft berekend welke bedragen een huishouden minimaal nodig heeft. 

Het gaat hier om de volgende uitgaven:

 • Huur, of rente en aflossing van een hypotheek;
 • Energie en water, gemeentelijke belastingen e.d. (voor zover daadwerkelijk betaald);
 • Verzekeringspremies met een maximum van €176 per volwassene per maand;
 • Afbetalingsregelingen ed.;
 • Niet vergoedde ziektekosten, eigen risico en zelfzorgmiddelen met een maximum van €38 per maand per volwassene;
 • Voor telefoon-en internetkosten wordt gerekend met de werkelijke kosten tot maximaal €57 + €4 extra per persoon vanaf 12 jaar;
 • Er wordt een normbedrag gerekend voor vervoer (€26 p mnd), persoonlijke verzorging (€36 p mnd)  en was- en schoonmaakmiddelen (€7 p mnd);
 • Kinderopvangkosten mits noodzakelijk;
 • Als noodzakelijk: kosten voor scholing;
 • Autokosten worden niet meegerekend alleen in het geval dat de auto ècht nodig is voor werk of i.v.m. ziekte, en dan €0,19 per km.

N.B.

 • Als u meer uitgeeft dan het maximum voor bijvoorbeeld telefoons of dat u uw auto wilt houden, dan mag dat gewoon. Het betekent alleen dat u deze kosten vanuit u leefgeld moet betalen;
 • Er wordt altijd rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden in uw huishouden, waardoor bijvoorbeeld bepaalde extra kosten kunnen worden meegerekend. Denkt u deze te hebben, neem contact op met het intaketeam.