Doneer geld

De vrijwilligers en sponsoren van de voedselbank Stichtse Vecht zetten zich dagelijks in om de armste mensen te voorzien van voedsel. Om dit te realiseren zijn we volledig afhankelijk van donaties zowel in producten als in tijd en geld.

Waar gaat mijn geld heen?

Exploitatie

Gelukkig worden voedsel, materialen en manuren veelal geschonken. Vaste lasten echter minder vaak. De kosten van stroom, huur en benzine zijn nu eenmaal minder aantrekkelijk om te doneren. Toch is het maken van deze kosten hard nodig om mensen van voedsel te kunnen voorzien. Uw donatie helpt ons mensen te helpen!

Verse groenten, fruit en zuivel

Voor de inhoud van de voedselpakketten zijn we afhankelijk van dat wat bedrijven, winkels, kerken, scholen en particulieren ons schenken. Verse groente, fruit en zuivel zijn echter lastig in te zamelen vanwege de beperkte houdbaarheid en omdat wij éénmaal per week pakketten uitgeven. Daardoor hebben we een structureel tekort aan deze producten. Vers voedsel is echter wel een belangrijke gezonde toevoeging aan de voedselpaketten. Gelukkig willen veel mensen ons helpen en schenken ons geld waarmee wij de voedselpakketten aan kunnen vullen met verse groente, fruit en zuivel, wanneer we deze niet voorhanden hebben.

Helpt u ons met de exploitatie en/of het toevoegen van groente, fruit en zuivel aan de voedselpakketten?

Als u op deze pagina, rechts bovenaan op de roze “Ik wil doneren” button klikt, kunt u een IDEAL betaling doen. U kunt uw donatie natuurlijk ook overmaken naar:
Bankrekeningnummer: NL93 RABO 0138 9135 36

Wilt u ons een aantal jaar steunen? Kijk dan op onze sponsormaatjes-pagina!

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Voedselbank Stichtse Vecht is een Algemeen Nut Beogende Instelling, wat voordeel oplevert wanneer u geld schenkt, u kunt er dan aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Ons ANBI-nummer is 8518.92.644.

Geld nalaten

Ook kunt u de Voedselbank Stichtse Vecht in uw testament opnemen, door gebruik te maken van een legaat of erfstelling. Elke schenking via een testament komt, door vrijstelling van successierechten, 100% ten goede van de Voedselbank Stichtse Vecht. Zie ook: http://www.goednalaten.nl/

Strijkstok?

Bij voedselbanken, ook bij de Voedselbank Stichtse Vecht, werken uitsluitend vrijwilligers. Uw geld-donatie blijft niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben.