Het voedselpakket

Wat houdt het in?

Klanten krijgen na aanmelding wekelijks een gratis voedselpakket passend bij de grootte van het huishouden. Ook houden we rekening met mensen die vegetariër zijn of halal eten.
De voedselhulp is in principe bedoeld als noodoplossing ter overbrugging van de periode dat mensen (met hulp) hun financiële situatie weer op de rit proberen te krijgen.

Wat zit er in een pakket?

Wij geven voedsel uit dat we gedoneerd krijgen. We weten niet van tevoren wat we gedoneerd krijgen en daardoor is de inhoud elke week weer anders. We proberen de pakketten zo samen te stellen dat er volwaardige maaltijden mee gemaakt kunnen worden.
Een voedselpakket bestaat uit ongeveer 25 verschillende producten, genoeg voor zo’n 2 à 3 dagen. Het is dus een aanvulling. We proberen zo gezond mogelijke pakketten samen te stellen, maar we zijn afhankelijk van wat we gedoneerd krijgen. Vaak zit daar dus ook koek en snoep bij.

Waar komt het voedsel vandaan?

De voedseldonaties komen van plaatselijke supermarkten, winkeliers, bedrijven, kerken, en particulieren (bijvoorbeeld inzamelingen). Daarnaast krijgen we ons deel uit de landelijke voedselstromen via het distributiecentrum in Rotterdam. Verder worden er regelmatig inzamelingen gehouden bij onder andere kerken en scholen. 

Soms werken we samen met andere voedselbanken in de regio om zo klanten een gevarieerder en evenwichtiger aanbod te kunnen bieden en overschotten te beperken.