Doneer voedsel

De Voedselbank zet zich in voor de allerarmsten door ze tijdelijk van voedsel te voorzien. Al het verkregen voedsel is afkomstig van voedseloverschotten en donaties.

Heeft u voedsel over dat u aan ons wilt doneren? We zijn er blij mee! Sterker nog, zonder donaties kunnen we ons werk niet doen. We hebben een continue aanvoer van voedsel nodig om de pakketten voldoende te vullen.

Leverancier worden?
Een groot deel van wat we wekelijks aangeleverd krijgen komt van een aantal vaste lokale toeleveranciers/sponsors. Deze bedrijven hebben ervoor gekozen op vaste basis met ons samen te werken. Vaak gaat het hierbij om niet verkochte overschotten, maar er zijn ook leveranciers die speciaal voedsel voor onze klanten ‘produceren’. Wilt u zich aansluiten bij deze groep sponsors? Heel graag! Neem dan contact op met het secretariaat.

Een inzamelingsactie houden?
Regematig zamelen mensen die de Voedselbank een warm hart toedragen goederen voor ons in. Vindt u het leuk met uw werk, school of kerk goederen in te zamelen voor de Voedselbank? Fijn! Neemt gerust contact op met ons Aktieteam.

Heeft u goederen over?
Kleinere hoeveelheden goederen kunt u op woensdagmorgen, donderdagmorgen of vrijdagmorgen bij ons langs brengen op onze locatie in Maarssen, Bloemstede 3.

Wat kunnen wij gebruiken?

Lang houdbare producten
Lang houdbaar voedsel is van harte welkom mits de verpakking ongeopend en intact is en de houdbaarheid niet verstreken is. Kruidenierswaren met een lange houdbaarheid zijn in bepaalde gevallen ook na de THT datum nog welkom.

Vindt u het leuk om een inzamelingsactie te organiseren en vraagt u zich af wat u het beste in kunt zamelen? Wij kunnen alle soorten lang houdbaar voedsel gebruiken, maar de ervaring leert dat de volgende basis ingrediënten voor maaltijden zich goed lenen zich voor een inzamelingsactie:

 • Rijst
 • Pasta
 • Mie
 • Couscous
 • Aardappelpuree

 • Groente of fruit in blik
 • Pasta saus
 • Roerbaksaus
 • Bamie- en nasikruiden,
 • Maaltijdsoep
 • Houdbaar broodbeleg

Neem voor inzamelingsacties gerust contact op met ons Aktieteam om e.e.a. af te stemmen.

Verse producten
Overleg bij versproducten altijd met ons secretariaat. De regels rond voedselveiligheid zijn bij deze producten aanzienlijk strenger. Ook hebben we maar beperkt de mogelijkheid om etenswaren gekoeld te bewaren. We nemen in elk geval nooit vers producten aan waarvan de TGT-datum verstreken is, omdat wij vers producten niet na de TGT-datum uit mogen geven.

Bij twijfel, kunt u het beste even contact met ons opnemen. Zie de pagina Voedselveiligheid voor de richtlijnen op dit gebied.

Oogst van uw moestuin doneren aan de voedselbank?

Heeft u een moestuin en wilt u een deel van de oogst aan ons doneren? Daar zijn we erg blij mee. Groenten kunnen wij echter niet opslaan of bewaren, dus er moet heel weinig tijd zitten tussen de oogst en de uitgifte op vrijdag. Belt u daarom voor overleg altijd eerst met het secretariaat.

Laten ophalen van voedsel?

Grote partijen voedsel kunnen ook door ons worden opgehaald, maar alleen op afspraak. Belt u daarvoor met het secretariaat.