Nieuwe koel- en vriescel geplaatst!

23 september zijn er op onze voedselbank een koel- en vriescel geplaatst door de Fa. Vink waardoor we een veel grotere opslagcapaciteit hebben gekregen en het gebruiksgemak vele male groter is. We zijn er erg blij mee!

Dit alles is mogelijk gemaakt door de bijdrage van onze sponsoren: het Kansfonds, het Oranjefonds, VBNL en de Ronde Tafel Maarssen. Namens ons allen: heel hartelijk dank!

Gefaseerde opening voedselbank

Op maandag 16 maart jl. besloten wij om onze voedselbank voorlopig te sluiten in verband met de uitbraak van het Corona-virus. Wij konden toen aan onze klanten supermarkt-cadeaukaarten geven waarmee zij alsnog boodschappen konden doen. Dit was mogelijk geworden door een geweldige reactie vanuit het publiek, particulieren, kerken, bedrijven en overige instellingen, op onze vraag om ondersteuning, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Inmiddels hebben wij aan onze klanten voor 9 weken deze cadeaukaarten kunnen aanreiken en u kunt begrijpen dat we niet onbeperkt zo kunnen doorgaan. Gelukkig lijkt het erop dat wij kleine stapjes kunnen gaan zetten in de richting van wat eens “normaal” was.

Hoewel wij ons realiseren dat wij nog maanden, zo niet langer geconfronteerd zullen worden met beperkende effecten van het corona-virus, hebben wij na grondige afweging en overleg besloten om de activiteiten van onze voedselbank in de komende weken gefaseerd weer op te starten. In de eerste fase worden voedselpakketten samengesteld, die – omdat deze pakketten in dit stadium vooral houdbare producten zullen bevatten – eventueel aangevuld worden met supermarkt cadeaukaarten. De eerste uitgifte van deze pakketten is vooralsnog gepland op 22 mei aanstaande en wij zullen alle betrokkenen tijdig laten weten hoe een en ander wordt georganiseerd.

In deze periode van gefaseerde opstart blijven wij de regels die ons vanuit Den Haag en het RIVM  bereiken zeer serieus nemen. Speciale aandacht zal er zijn voor het hanteren van de anderhalve meter afstand, blijven wij alert op het toepassen van de hygiëneregels en zullen wij de onderlinge contacten zoveel mogelijk beperken. Dit alles om een bijdrage te blijven leveren aan de beperking van het besmettingsgevaar. Het kopje koffie, het gezellige praatje en samenzijn, zoals wij dat gewend waren tijdens de ‘normale uitgifte’ moeten wij daarbij maar beschouwen als een stip op de horizon.

Op deze manier hopen wij weer een actievere rol te gaan spelen binnen onze gemeente en aldus een bijdrage te leveren in de ondersteuning van de allerarmsten onder ons. Daarbij rekenen we op uw begrip en medewerking.

Jan Dijkstra, voorzitter.

Hartelijk bedankt!

Vanaf het moment dat de sluiting van onze voedselbank in verband met het Coronavirus bekend werd en daarmee onze oproep om ondersteuning voor de aanschaf van cadeaukaarten heeft u op een geweldige manier gereageerd. Inmiddels zijn de cadeaukaarten aangeschaft, waarbij de winkeliers zich van hun beste kant lieten zien. De supermarkt cadeaukaarten worden uitgereikt aan onze klanten zodat ze toch hun boodschappen kunnen blijven doen. Omdat de situatie zeer onzeker is en wij onze klanten – de armste mensen in onze samenleving – willen blijven helpen, blijven uw donaties natuurlijk zeer welkom.

Wat zijn we u dankbaar voor uw vele, en overweldigende reacties. Wat zijn wij trots en blij om een onderdeel te zijn van deze gemeente.

Met een hartelijke groet, mede namens het bestuur en alle vrijwilligers van Voedselbank Stichtse Vecht,

Jan Dijkstra, voorzitter.

Activiteiten voedselbank gestaakt

Maandag 16 maart jl. heeft het bestuur van de Stichting Voedselbank Stichtse Vecht helaas het besluit moeten nemen om de activiteiten voorlopig tot 6 april te staken. Dit besluit is genomen omdat het van het grootste belang wordt geacht dat de verspreiding van het Corona virus wordt afgeremd. Dit denken we te kunnen bereiken door onze sociale contacten zo veel mogelijk te beperken. Hiermee proberen we tegelijkertijd onze vrijwilligers en onze klanten te beschermen tegen mogelijke besmetting.

We ervaren het als uiterst pijnlijk deze maatregel te moeten nemen waarbij we mensen hard treffen, juist omdat we ze willen beschermen.

Wij zijn druk bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden om onze klanten in deze tijden toch te kunnen ondersteunen. Het ligt in ons voornemen om op of rond de drie uitgifte vrijdagen tot 6 april aan onze klanten cadeaukaarten te verstrekken waarmee bij één van de lokale supermarkten producten kunnen worden aangeschaft. We denken hierbij aan een bedrag van gemiddeld circa € 25 per klant per week. Zoals wellicht bekend bedienen wij inmiddels zo’n 120 klanten per week, en dat betekent dus een uitgave van zo’n € 9.000. Uiteraard zullen wij deze kosten voor een deel uit eigen middelen bestrijden.

Bij deze willen wij ook een dringende oproep doen aan de inwoners, ondernemers en overige instellingen binnen gemeente Stichtse Vecht, om ons hierin te ondersteunen.

Wij hebben uw bijdrage in deze tijden keihard nodig. U kunt heel simpel doneren via de donatie-pagina op deze website.

Fujitsu zamelt producten in voor de Voedselbank

Fujitsu in Maarssen heeft tijdens het kerstdiner gevraagd aan hun personeel 1 lang houdbaar product mee te nemen voor de voedselbank Stichtse Vecht. Donderdag 19 december kwamen Ruben Eulink, Sophie Elout en Lysanne Ruizenaar de producten brengen. Heel veel dozen en tassen waren gevuld. Namens de klanten van de Voedselbank heel hartelijk dank voor dit initiatief.

Dank je Sinterklaasje!

Wat een verrassing. Sinterklaas heeft de kinderen van de Voedselbank niet vergeten. Hij heeft speculaaspopjes en cadeautjes gebracht.  Voor elke leeftijd was er een leuk cadeau. Sinterklaas hartelijk dank!

Basisschool Het Kompas ontbijt met de burgemeester én deelt met de Voedselbank

Dinsdag 5 november deed basisschool Het Kompas uit Maarssen mee aan het Nationale Schoolontbijt.  De kinderen mochten zonder ontbijt naar school komen. De hele school schoof aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag.  Zo konden de kinderen op een feestelijke manier leren hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste kunt eten.  Ook burgemeester Yvonne van Mastricht ontbeet mee. Ze bezocht de diverse klassen en de kinderen mochten haar vragen stellen. 

Maar iedere dag gezond ontbijten kan helaas niet iedereen. Ook in Stichtse Vecht zijn er mensen die de financiële mogelijkheden hiervoor (tijdelijk) niet hebben.  Basisschool Het Kompas vindt het belangrijk de kinderen te leren dat het goed is stil te staan bij alle mooie en goede dingen die we hebben én dat het goed is daarvan te delen met anderen. Daarom zamelden ze in deze week, waarin ook Dankdag valt, producten in voor de Voedselbank Stichtse Vecht. Wat een prachtige opbrengst!!

BSO Norlandia doneert

BSO Norlandia doneert lang houdbare producten aan Voedselbank Stichtse Vecht.

Hartelijk dank hiervoor!

Arcade Capital Vastgoedontwikkeling schenkt 1.000 euro

Tijdens het slaan van de eerste paal van Residentie Amadeus (appartementengebouw op de locatie van de oude brandweerkazerne in Maarssen) kreeg wethouder Linda van Dort een cheque ter waarde van € 1.000,- voor onze Voedselbank.

Donderdag 26 september was de overhandiging van de cheque door heer Niek van Dijck van Arcade Capital Vastgoedontwikkeling. 

We zijn erg blij met deze donatie!