Gefaseerde opening voedselbank

Op maandag 16 maart jl. besloten wij om onze voedselbank voorlopig te sluiten in verband met de uitbraak van het Corona-virus. Wij konden toen aan onze klanten supermarkt-cadeaukaarten geven waarmee zij alsnog boodschappen konden doen. Dit was mogelijk geworden door een geweldige reactie vanuit het publiek, particulieren, kerken, bedrijven en overige instellingen, op onze vraag om ondersteuning, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Inmiddels hebben wij aan onze klanten voor 9 weken deze cadeaukaarten kunnen aanreiken en u kunt begrijpen dat we niet onbeperkt zo kunnen doorgaan. Gelukkig lijkt het erop dat wij kleine stapjes kunnen gaan zetten in de richting van wat eens “normaal” was.

Hoewel wij ons realiseren dat wij nog maanden, zo niet langer geconfronteerd zullen worden met beperkende effecten van het corona-virus, hebben wij na grondige afweging en overleg besloten om de activiteiten van onze voedselbank in de komende weken gefaseerd weer op te starten. In de eerste fase worden voedselpakketten samengesteld, die – omdat deze pakketten in dit stadium vooral houdbare producten zullen bevatten – eventueel aangevuld worden met supermarkt cadeaukaarten. De eerste uitgifte van deze pakketten is vooralsnog gepland op 22 mei aanstaande en wij zullen alle betrokkenen tijdig laten weten hoe een en ander wordt georganiseerd.

In deze periode van gefaseerde opstart blijven wij de regels die ons vanuit Den Haag en het RIVM  bereiken zeer serieus nemen. Speciale aandacht zal er zijn voor het hanteren van de anderhalve meter afstand, blijven wij alert op het toepassen van de hygiëneregels en zullen wij de onderlinge contacten zoveel mogelijk beperken. Dit alles om een bijdrage te blijven leveren aan de beperking van het besmettingsgevaar. Het kopje koffie, het gezellige praatje en samenzijn, zoals wij dat gewend waren tijdens de ‘normale uitgifte’ moeten wij daarbij maar beschouwen als een stip op de horizon.

Op deze manier hopen wij weer een actievere rol te gaan spelen binnen onze gemeente en aldus een bijdrage te leveren in de ondersteuning van de allerarmsten onder ons. Daarbij rekenen we op uw begrip en medewerking.

Jan Dijkstra, voorzitter.